Ja Panu Nie Przerywałem - Kościół traci wiernych

13 lipca 2014. Siada zaufanie do księży. Program prowadzą Piotr Szumlewicz i Wiktor Świetlik.