Ja Panu nie przerywałem - Krzyże w dół

8 sierpnia 2013. Komendant policji zdejmuje krzyże. Policji nie wolno na pielgrzymkę? Czy współpracować z Łukaszenką? Czy Łukaszenka da się oswoić? Program prowadzili Agnieszka Wołk-Łaniewska i Wiktor Świetlik.