Ja Panu nie przerywałem - Nawoływanie do braku frekwencji

18 lipca 2013. Tracimy zaufanie do związków zawodowych. Odwołanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pseudokatolicyzm Polaków. Spadek zaufania do duchownych. Program prowadzą Piotr Gursztyn i Piotr Szumlewicz.