Ja Panu Nie Przerywałem - Poszanowanie dla historii

9 listopada 2014. 25. rocznica upadku Muru Berlińskiego. Program prowadzą Robert Walenciak i Łukasz Perzyna.