Ja Panu Nie Przerywałem - Powszechne uwłaszczenie

2 marca 2014. Kondycja przemysłu w Polsce. Zachodni kapitał na rynku polskim. Jak wygląda handel ziemią w Polsce? Raport NIK dot. sprzedaży polskiej ziemi. Ziemia sprzedawana zagranicznym inwestorom. Powiązania ekonomiczne Polski z Rosją. Program prowadzą Piotr Szumlewicz i Piotr Gursztyn.