Ja Panu Nie Przerywałem - Rola związków zawodowych

4 lutego 2015. Fala protestów społecznych. Program prowadzą Robert Walenciak i Wiktor Świetlik.