Ja Panu Nie Przerywałem - Suspensa ks. Lemańskiego

23 sierpnia 2014. Rola mediów katolickich. Program prowadzą Robert Walenciak i Tomasz Sommer.