Ja Panu Nie Przerywałem - Uchodźcy w kampanii wyborczej

18 września 2015. Program prowadzą Robert Walenciak i Piotr Gursztyn.