Ja panu nie przerywałem - Walka o życie

8 stycznia 2013. Prawne uwarunkowania aborcji w Polsce, prawa kobiet w naszym państwie oraz jakie są granice ingerowania w życie ludzkie. Program prowadzą publicyści Piotr Gursztyn i Piotr Szumlewicz.