Ja Panu nie przerywałem - Zmiany, zmiany...

21 grudnia 2012. Przystąpienie Marka Siwca do Ruchu Palikota, przyczyny radykalnych zmian światopoglądowych oraz stosunki polsko-rosyjskie. Program prowadzą publicyści Piotr Gursztyn i Piotr Szumlewicz.