Krzywe zwierciadło - Monika Miszczak

29 grudnia 2016. Ustawa o zgromadzeniach do trybunału. Co kieruje współczesnymi targowiczanami? Gościem Kuby Wątłego była Monika Miszczak