Na tapecie - 2016.02.21

21 lutego 2016. Górniak zagra siebie w filmie Józefowicza. Dziewczyna Chyry zabroniła mu grać z Cielecką. Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk pogodzili się?! Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej byli Agnieszka Ludwisiak-Wypior, Robert Patoleta i Anna Szatybełko.