Nie ma żartów - Aleksander Makowski

25 kwietnia 2016. Krok do autorytaryzmu. Tworzenie obrony terytorialnej. Ustawa antyterrorystyczna. Fanatyzm wewnątrz kraju. Gościem Elizy Michalik był Aleksander Makowski.