Nie ma żartów - Jan Dworak

12 kwietnia 2012. Eliza Michalik zaprasza do studia Jana Dworaka, przewodniczącego KRRiT, z którym rozmawia o kłopotach finansowych Telewizji Polskiej, o koncepcjach finansowania mediów publicznych oraz o zasadności kar nakładanych przez Krajową Radę na nadawców telewizyjnych i radiowych.