Nie ma żartów - Tomasz Piątek, Radosław Gruca

28 grudnia 2016. Wątpliwie utajnione informacje. Procedury dostępu do informacji tajnych. Polska na arenie międzynarodowej. Gośćmi Elizy Michalik byli Tomasz Piątek i Radosław Gruca