Oskar - Bożena Stachura, Marcin Kot Bastkowski

02 listopada 2018. Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej byli Bożena Stachura i Marcin Kot Bastkowski.