Oskar - Irena Melcer, Eliza Rycembel

30 listopada 2018. Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej były Irena Melcer i Eliza Rycembel.