Oskar - Krzesimir Dębski, Krzysztof Talczewski

09 listopada 2018. Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej byli Krzesimir Dębski i Krzysztof Talczewski.