Oskar - Magdalena Łazarkiewcz, Agnieszka Warchulska

19 kwietnia 2019. Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej były Magdalena Łazarkiewcz i Agnieszka Warchulska.