Oskar - Mariusz Jakus, Piotr Bondyra

15 lutego 2019. Gośćmi Klaudii Wiśniowskiej byli Mariusz Jakus i Piotr Bondyra.