Oskar - Mikołaj Roznerski

18 stycznia 2019. Gościem Klaudii Wiśniowskiej był Mikołaj Roznerski.