Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Agnieszka Ścigaj, Arkadiusz Myrcha

20 wrzesnia 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Agnieszka Ścigaj i Arkadiusz Myrcha.