Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Agnieszka Ścigaj, Jerzy Meysztowicz, Sebastian Kaleta

12 kwietnia 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Agnieszka Ścigaj, Jerzy Meysztowicz i Sebastian Kaleta.