Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Andrzej Celiński

24 lutego 2017. Wałęsa jako symbol. "Dary solidarności". Jedyne spięcie z Wałęsą. Zmiany pokoleniowe. Konieczne zjednoczenie. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Andrzej Celiński.