Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Andrzej Saramonowicz

07 wrzesnia 2017. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Andrzej Saramonowicz.