Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Janusz Schwertner, Adrian Stankowski

07 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska, Janusz Schwertner i Adrian Stankowski.