Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Krzysztof Bosak, Michał Szczerba

24 czerwca 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska, Krzysztof Bosak i Michał Szczerba.