Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Piotr Apel

05 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska i Piotr Apel.