Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Sebastian Kaleta

09 maja 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska i Sebastian Kaleta.