Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Sławomir Potapowicz, Paweł Szramka

05 sierpnia 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska, Sławomir Potapowicz i Paweł Szramka.