Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Maria Żukowska, Witold Tumanowicz, Sławomir Potapowicz

23 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Anna Maria Żukowska, Witold Tumanowicz i Sławomir Potapowicz.