Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Anna Streżyńska

20 października 2016. Z Polski papierowej do Polski cyfrowej. Podpis online - profil zaufany. Gościem Grzegorza Jankowskiego była Anna Streżyńska.