Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Jakub Majmurek, Marek Król

27 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Jakub Majmurek i Marek Król.