Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Jan Grabiec, Jacek Wilk

27 wrzesnia 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Jan Grabiec i Jacek Wilk.