Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Janina Jankowska, Janusz Rolicki

16 listopada 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Janina Jankowska i Janusz Rolicki.