Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Janusz Onyszkiewicz

25 listopada 2016. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Janusz Onyszkiewicz