Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Janusz Piechociński

03 wrzesnia 2018. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Janusz Piechociński.