Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz

19 lipca 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Janusz Rolicki i Rafał Ziemkiewicz.