Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Joanna Senyszyn, Marcin Święcicki, Paweł Grabowski

30 wrzesnia 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Joanna Senyszyn, Marcin Święcicki i Paweł Grabowski.