Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Katarzyna Piekarska, Tomasz Rzymkowski

28 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Katarzyna Piekarska i Tomasz Rzymkowski.