Polska w Kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Maciej Konieczny, Anna Maria Żukowska

31 paździenika 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Maciej Konieczny i Anna Maria Żukowska