Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marcin Celiński, Rafał Ziemkiewicz

25 wrzesnia 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marcin Celiński i Rafał Ziemkiewicz.