Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marcin Święcicki, Zbigniew Gryglas

26 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marcin Święcicki i Zbigniew Gryglas.