Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marek Jakubiak, Jerzy Wenderlich

27 marca 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marek Jakubiak i Jerzy Wenderlich.