Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marek Jakubiak, Mirosław Suchoń

17 kwietnia 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marek Jakubiak i Mirosław Suchoń.