Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marek Jakubiak, Sławomir Potapowicz

10 lipca 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marek Jakubiak i Sławomir Potapowicz.