Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marek Jakubiak, Włodzimierz Czarzasty

14 grudnia 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marek Jakubiak i Włodzimierz Czarzasty.