Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Marek Sawicki, Tomasz Rzymkowski

21 maja 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Marek Sawicki i Tomasz Rzymkowski.