Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Mirosław Suchoń, dr Krzysztof Śmiszek

20 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Mirosław Suchoń i dr Krzysztof Śmiszek.