Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - nadkom. Radosław Kobryś

08 maja 2018. Gościem Grzegorza Jankowskiego był nadkom. Radosław Kobryś.